Over het Suikerterrein

Over het Suikerterrein

Laboratorium voor de stad: de pijlers

De ontwikkeling van Het Suikerterrein is gebaseerd op het concept dat PloegID3 in 2014 lanceerde. Doel was het realiseren van een laboratorium voor de stad: een plek voor experiment en creativiteit, waar kan (en gebeurt!) wat elders niet mogelijk is.

Het succes van dit concept, dat nog steeds leidraad is voor alle ontwikkelingen, is gebaseerd op vier pijlers: 

Aanvullen op de stad: Het plan biedt plek voor initiatieven die de kansen van de tijdelijkheid van het terrein zien en benutten. Dit zijn vaak ook eigenzinnige en vernieuwende initiatieven, met bijzondere ruimtelijke behoeften. 

Zelf doen: Een helder exploitatiemodel, waarbij de ondernemers zelf verantwoordelijkheid en risico dragen, zorgt voor een ondernemende mentaliteit. We krijgen geen subsidie - iedereen op het terrein doet het zelf.

Adaptief ontwikkelen: Het plan reageert actief op de ontwikkelingen en initiatieven die zich aandienen. Daarmee zorgen we voor de clustering van activiteiten die baat hebben van elkaars nabijheid en ontstaat synergie en levendigheid.

Tijdelijke ontwikkeling, blijvende waarde: alles wat in het terrein wordt geïnvesteerd, zoals de aanleg van nutsvoorzieningen, behoudt ook zijn waarde voor de stad na 2030. 

Tijdlijn

2008

De Suikerunie sluit het fabrieksgebouw.

2009

De sloop van de fabriek begint; het terrein wordt verkocht aan de gemeente Groningen.

2011

De gemeente schrijft een publieke prijsvraag uit voor tijdelijk gebruik van het inmiddels vrijwel lege terrein.

2013

De gemeente vraagt advies aan PloegID3 voor beheer van het terrein inclusief alle prijsvraagwinnaars. PloegID3 maakt een ruimtelijke verdeling waarin elke winnaar de benodigde ruimte krijgt en stelt voor het beheer aan een externe ontwikkelende partij te gunnen middels een selectie.

2014

De Wolkenfabriek (sinds 2013) en De Unie Architecten richten ruimte in in het Zeefgebouw, het centrale gebouw op het terrein. 

2015

De ontwikkeling van het terrein gaat van start op basis van de visie van PloegID3; aanvullend op de stad; zelf doen; adaptief ontwikkelen; tijdelijke ontwikkeling, blijvende waarde. 

2015

De ontwikkeling wordt aan PloegID3 gegund, op basis van hun plan voor het gehele terrein. Afspraken: het terrein wordt in 2030 schoon opgeleverd; geen subsidie, maar investeren en terugverdienen; het terrein levert rendement op en meerwaarde voor de stad; de aan te leggen nutsvoorzieningen zijn ook bruikbaar voor de periode na 2030.

2016

Voor het terrein wordt door PloegID3 en de gemeente een aangepaste bouwvergunningsprocedure geïntroduceerd, waarbij uitsluitend getoetst wordt op veiligheid: brand, gezondheid en constructie. Hiermee wordt het voor ondernemers makkelijker om voor de tijdelijkheid te investeren en te bouwen. 

2019

De nodige infrastructuur (o.a. De Suikerlaan) en nutsvoorzieningen zijn grotendeels gereed. 

2020

Gemeente, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit verzoeken PloegID3 een oplossing voor de woningnood van buitenlandse studenten te realiseren op het Suikerterrein. In twee maanden tijd wordt, in de zomervakantie, een voormalig complex uit Amsterdam herbouwd en voorzien van vernieuwd interieur en meubilair.

2021

Het Suikerterrein heeft zich ontwikkeld tot een nieuw stuk stad met een geheel eigen sfeer. Alle verhuurbare plek op het terrein is in gebruik: meer dan 50 bedrijven, 320 tijdelijke woningen en congressen, markten, festivals en andere events zorgen samen voor meer dan 450:000 bezoekers per jaar (exclusief de coronajaren).